WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

PRZEGLĄD

Ta strona jest prowadzona przez Venhoyo HK Limited. W całej witrynie terminy “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Venhoyo HK Limited. Venhoyo HK Limited oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag tu zawartych.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą “usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków (“Warunki korzystania z usługi”, “Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania z serwisu przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z serwisu są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom korzystania z usługi. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w każdej chwili na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.
Nasz sklep prowadzony jest na platformie WooCommerce. Zapewniają nam one platformę e-commerce online, dzięki której możemy sprzedawać Ci nasze produkty i Usługi.

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z serwisu, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z tej strony osobom nieletnim będącym na jego utrzymaniu.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, korzystając z Usługi, naruszać żadnych praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie korzystania z Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdego z powodów w dowolnym momencie.

Użytkownik rozumie, że jego treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i wiązać się z (a) transmisją przez różne sieci; oraz (b) zmianami mającymi na celu dostosowanie się do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizować żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 – MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)

Niektóre produkty lub Usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub Usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. Aby zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów, prosimy odwiedzić stronę [LINK DO POLITYKI ZWROTÓW]

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputerowy kolor będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub Usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług składane na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, Usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O RACHUNKACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy i/lub wysyłkowy. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi “w stanie, w jakim się znajdują” i “w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zatwierdzania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) zewnętrznego.

Możemy również w przyszłości oferować nowe Usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Użytkowania.

SEKCJA 8 – LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i Usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę zawartości lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, Usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji należy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnić się, że są one zrozumiałe. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do tych osób.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie “komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekażesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczerstwa, zniesławienia, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały materiałów zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, zapraszamy na stronę Polityka Ochrony Prywatności

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Sporadycznie na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości:
(a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek niezgodnych z prawem działaniach; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) do zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, pretekstu, spidera, crawlowania lub scrape’u; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na swoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i Usługi dostarczane Ci za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane “w stanie, w jakim się znajdują” i “w miarę dostępności” do Twojego użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Venhoyo HK Limited, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy podstawą jest umowa, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z usługi lub produktów uzyskanych za pośrednictwem usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przesyłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości.
Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Venhoyo HK Limited oraz nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków korzystania z serwisu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za wydzieloną z niniejszego Regulaminu, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – WYPOWIEDZENIE

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy przetrwają rozwiązanie niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.
Jeśli według naszej oceny nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko stronie sporządzającej.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Użytkownikowi Usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Hong Kong SAR.

SEKCJA 19 – ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z serwisu można zapoznać się w każdej chwili na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usług poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres [email protected].

Nasze dane kontaktowe są zamieszczone poniżej:

+86 17710745927
+852 51273404 (Whatsapp)
E-Mail: [email protected]

Venhoyo HK Limited (文合雨香港有限公司)
Certificate No.74814605-000-02-23-9

Unit 616, 6/f., Kam Teem
Industrial Building, 135
Connaught Road West, Sai Wan
Hong Kong

Potrzebujesz Pomocy?

Subskrybuj